Монтажи на климатици

Различни монтажи на климатици извършвани от ИзоКлима

Вентилация

Вентилация и климатицизация са две дейности често допълващи се при промишлемите помещения и монтажите на климатици там обикновено са съпроводени с изграждане на вентилация. В ИзоКлима работят дипломирани и квалифицирани в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението, което ди два възможност да изготвим проект за вентилация и след това да я изпълним заедно с монтажите на климатици.


Климатици и вентилация

Внтилация изградена от насВ големите промишлени помещения и халета е задължителен комплексен подход към климатичната и вентилалионната инсталация. Много често в такива зали използваме калнани климатици и устройство което извършва топлообмен между замърсения и свежия въздух. За строително монтажните дейности притежаваме собствени обучени екипи, които да изпълнят проекта на практика.Изпълненеие на проект за монтаж на климатици и вентилация .

Монтаж на вентилация