Монтажи на климатици

Различни монтажи на климатици извършвани от ИзоКлима

Касетъчни климатици

Когато нашите клиенти пожелаят техните климатици да бъдат незабележими и в същото време да извършват ефективно отопление или охлаждане ние препоръчваме използването на касетъчни климатици.


Монтажи на касетъчни климатици

Монтирани касетъчни климатициПри монтажа на касетъчни климатици е необходимо да има окачен таван, като накрая монтираме декоративна решетка, която го прави изцяло незабележим. касетъчните климатици притежават четри жалуси и разпръскват въздуха във виски поскоки, което гарантира ефективно отопление или охлаждане.

Касетъчни климатици могат да се използват и за охлаждане на сървърно помещение (компютърни зали). Предимство на използването на касетъчни климатици в случая е, че не заемат допълнително място, високата им степен на надежност и осигуряването на равномерно охлаждане върху всички сървъри.

Касетъчни климатици.