Отопление с климатици и слънчеви колектори

Сервиз за климатициЕнергийните източници стават все по-скъпи в днешния свят с постоянно нарастващи цени, може би поради тази причина отоплението с климатици става все по-масово, не само в България, но и по света. Търсенето на алтернативни енергийни източници силно се засилва също напоследък. Именно поради тази причина нашата фирма е ориентирана към използаването на енергийни източници с по-ниски цени.

През последните две години човечеството търпи постоянен глад за енерийни носители, които в крайна сметка се оказват големи замърсители на околната среда. От друга страна един от най-енергоемките процеси в съвременния свят е отоплението! Най-вероятно тези факти принудиха много правителства, обществени организации и всеки един обикновен човек да потърси начини, които да доведат до понижаване на консумираната енергия и в същото време да търсят нови енергийини източници, които да задоволят нуждите на човечеството.

От една страна използването на климатици за преместване на енергия, независимо от това дали през лятото се охлаждаме или през зимата се отопляваме, доведе до огромно замърсяване на околната среда, причиняващо много други проблеми, и от друга се оказва, че използването на климатици е една доста енергоемка дейност, поради интензивното им използване.

Околната среда се замърсява по два начина от днешните климатици: използването на вреден фреон; лавинообразната употреба на климатици, които консумират голямо количество електроенергия. Благодарение на общите усилия на правителства, неправителствени организации и производители на климатици, непрекъснато се търси минимизиране на въздействието на околната среда в резултат на тези два проблема.

Що се отнася до използването на фреон R22 в домашните климатици, повечето развити държави осъзнавайки ефекта върху околната среда и вредните последствия от него наложиха забрана за използването му при производството, вноса и употребата на съдържащи го климатици.

Разглеждайки консумираната енергия в глобален мащаб за отопление и охлаждане чрез климатици, отново бяха предприети редица мерки стимулиращи производстовото и продажбите на високоефективни инверторни климатици, които консумират значително по-малко електроенергия и съответно намаляват нуждата да бъдат изгаряни природни изкопаеми- предимно природна газ и петрол, с цел да бъде произведена тази електроенергия.