Климатици и техните производители

Използването на климатици за отопление стана възможно поради бурното развитие на съвременните технологии в днешния свят. Голямата популярност на тези уреди стана поради факта, че те се превърнаха не само в уред осигуряващ комфорт, но и източник на икономично отопление.

Климатици MITSUBISHIПроблемите в околната среда и преди всичко щетите нанесени от човешката дейност, накараха хората да потърсят други начини за добиване на енергия и да заместят полезните изкопаеми, като основен източник на енергия. Гореното на полезни изкопаеми - природен газ, въглища и петрол- нанася огромни щети на околната среда и са един от главните фактори причиняващи глобалното затопляне.

Климатици DAIKINС въвеждането на инверторните климатици в началото на 80-те години на миналия век, настъпва нов период в развитието на съвременните климатици, като преспективен начин за намаляване на консумираната енергия довеждащо до по-малко използване на енергийни източници от изкопаеми.

Климатици TOSHIBAДопълнителен фактор към увеличаване на енергийната ефективност на днешните климатици е срещата в Киото, където правителствата на развитите държави предприемата мерки за по нататъчшно намаляване на използването на енергия и налагат регулативни мерки в много области, включтително и консуматицията на електроенергия от климатиците. Тези мерки доведеха в днешно време да се произвеждат климатици с коефициенти на производителност повече от 5.

Коефициент на производителност на климатици

Коефициета на производителност, който е основен параметър отразяващ работата в енергийно отношение на всички климатици, показва каква електрическа енергия е необходима за да бъде преместена определена количество топлина между външното и вътрешното тяло на климатика (Коефициента е отношение между отдадената енергия и консумираната). Този коефициент е следствие на регулаторни мерки породени от срещата в Киото, като с него се следи повишаването на качествата на климатиците от енергийна гледна точка.

Нож с две остриета са съвремените климатици

От една страна на съвременните климатици се гледа като надежден, евтин и екологично чист източник на топлина, респективно енергия, но от друга страна те са и много голям замърсител на нашата планета. Това което имаме предивд е, че все още много климатици използват вредния фреон R22, които е един от главните унищожители на озоновия слой- естествено след изтичането му в атмосферата.

На тази страница ще намерите връзки с информация със всички по-известни производители на климатици, чиито продукти се продават в България. Тук поддържаме повече информация, с цел да представим всеки един производител на климатици с това което е направил досега и какво е постигнал в техническото си развитие.