Цени за климатици CARRIER

Показаните цени за климатици CARRIER вклчват доставка, монтаж и гаранционен сервиз при разстояние между двете тела до 3 линейни метра измерени по свързващите тръби!


Охлаждане Отопление Цена
Модел Вид Мощност (kW) Консумация (kW) Мощност (kW) Консумация (kW) EER W/W COP W/W Лева
51APK220M2.30 0.96 0.00 0.00 2.44 0.00 549.00
51APK240M2.50 0.95 0.00 0.00 2.62 0.00 599.00
51APK310M3.10 1.22 0.00 0.00 2.53 0.00 799.00
38NYV009E/42NQV009EИнверторен климатик2.50 0.78 3.20 0.87 3.01 3.44 1199.00
38VYX025-R/42ADF025Инверторен климатик2.50 0.76 3.20 3.00 3.29 3.81 1249.00
38NYV009S/42NQV009SИнверторен климатик2.50 0.78 3.15 0.87 3.21 3.62 1249.00
38NYV012E/42NQV012EИнверторен климатик3.50 0.95 4.20 1.15 2.98 3.23 1349.00
38NYV025M/42NQV025MИнверторен климатик2.50 0.78 3.20 0.87 3.25 3.62 1399.00
38NYV012S/42NQV012SИнверторен климатик3.40 1.06 4.15 1.15 3.21 3.61 1459.00
38VYX035-R/42ADF035Инверторен климатик3.50 0.11 4.20 1.15 3.27 3.72 1499.00
38NYV035M/42NQV035MИнверторен климатик3.50 1.09 4.20 1.15 3.21 3.65 1729.00
38NYV045M/42NQV045MИнверторен климатик4.62 1.63 5.90 1.76 2.81 3.41 1949.00
38NYV050/42NQV50Инверторен климатик5.00 1.51 5.80 1.60 3.31 3.61 2249.00
38NYV060/42NQV60Инверторен климатик6.00 1.99 7.00 2.18 3.01 3.21 2669.00
38VYX050N/42VQV00504.85 0.00 5.19 0.00 2.72 2.39 3249.00
38VYX080N/42VQV00806.50 0.00 7.32 0.00 2.67 2.82 3829.00